Rodzaje sieci komputerowych
30 września, 2016 0

Obecnie dostęp do internetu jest niezwykle ważny – nie będzie przesadne stwierdzenie, że niemal każda z dziedzin życia opiera się na połączeniu internetowym. Jednak nie jest to takie proste jakby można było pomyśleć, bo połączenie internetowe to nie pstryknięcie palcami. Aby internet funkcjonował sprawnie zarówno w domu, jak i w pracy niezbędne jest zbudowanie sieci komputerowej, która będzie spełniała wszystkie postawione jej wymagania. Rozróżnia się siedem poszczególnych rodzajów sieci komputerowych. Rodzaje sieci w dialekcie branżowym zwaną są topologią.

Topologia sieci komputerowych

Topologia fizyczna nakreśla schemat realizacji danej sieci oraz umiejscowienie mediów transmisyjnych. Wśród wyżej wymienionych rodzajów wyróżnia się podstawowe:

  • Gwiazda – w tym modelu komputery i inne urządzenia powiązane są z centralą zwaną inaczej koncentratorem, a także przełącznikiem. Stosuje się ją tam, gdzie priorytetem jest bardzo duża przepustowość. Model ten zapewnia łatwość późniejszej rozbudowy sieci, a uszkodzenie jednego z komputerów nie powoduje blokady całości. Zadaniem koncentratora oprócz łączenia jest rozsyłanie sygnału i wykrywanie awarii sieciowych. Wadą jednak jest duża liczba połączeń co wpływa na duże zużycie kabli.
  • Rozszerzona gwiazda – różni od zwyczajnej gwiazdy między innymi tym, że oprócz centralki posiada także punkty poboczne. Najczęściej spotykana topologia dla standardu ethernetowego. Każde urządzenie działające w ramach tej sieci działa jako urządzenie centralne we autonomicznej topologii. Jednostkowe gwiazdy podłączone są do koncentratorów lub przekaźników. Stosowana w dużych instytucjach, gdzie gwiazda nie pozwala na całkowite pokrycie obszaru siecią. Jednak przy jej budowie można odczuć to w budżecie ze względu na duży koszt urządzeń. Jednakowoż pozwala ona na zastosowanie krótszych przewodów oraz ogranicza liczbę urządzeń połączonych centralnie.
  • Hierarchiczna – model stworzony jest z kilku, a nawet kilkunastu magistrali liniowych połączonych łańcuchowo. Pierwszą magistralę łączy się z hubem, to jest koncentratorem następne dzieląc ją na kilka części za pomocą przewodów koncentrycznych. Cechami tej sieci jest jej łatwa konfiguracja oraz nie czułość na uszkodzenie komputera czy przewodu.
  • Magistrala – komputery zwane hostami dzielą jeden przewód. Jedną z czołowych zalet to niskie zużycie kabla i brak dodatkowych peryfierów. Natomiast trudno jest zlokalizować usterkę. Niskie koszty produkcji sieci to zaleta, natomiast wadą jest potencjalne częste awarie.
  • Pierścień – połączeniem kablowym nadaje kształt zamkniętego pierścienia, gdzie awaria jednego hosta powoduje przerwanie działania sieci. Kiedy niezbędna okazałaby się rekonfiguracja sieci będzie to na pewno bardzo czasochłonne.
  • Podwójny pierścień – to sieć złożona z dwóch pierścieni za pomocą przewodów FDDI. Nie są jednak one ze sobą złączone co powoduje znacznie złożoną diagnostykę sieci. Dołączenie kolejnych stacji jest utrudnione, jeśli w pierścieni dotychczas jest większa ilość.
  • Siatka – ten typ natomiast stosowany jest w przypadkach, gdzie nacisk kładziony jest na niezawodność najwyższego wymiaru. Wadami są skomplikowane utworzenie oraz jego wysoki koszt.

Zastosowanie poszczególnych typów sieci komputerowych zależy od charakterystyki miejsca i urządzeń weń zastosowanych.