Różnice pomiędzy HTML5, a HTML4
7 stycznia, 2015 0

Wszyscy, którzy chcą zacząć przygodę z językiem HTML (lub sukcesywnie ją kontynuują) powinni zapoznać się ze zmianami, jakie zostały wprowadzone w życie wraz z wersją oznaczoną numerem 5.

Standard HTML 5 pojawił się w obiegu 22 stycznia. Dla tych, którzy nie wiedzą, do czego wykorzystuje się język HTML – jest to standard, który pomaga programować i opisywać strony internetowe z poziomu kodu. HTML 5 został stworzony przez dwa zespoły – W3C i WHATWG. Warto zwrócić uwagę, że nie powinno się tworzyć stron w oparciu o starsze wersje języka HTML. Dlaczego? Ponieważ wszystkie przeglądarki internetowe korzystają obecnie tylko z najnowszego standardu, czyli wersji 5. W przypadku użycia niektórych komend pochodzących z wcześniejszych wersji, strona może nie działać prawidłowo.

Istotne zmiany i różnice

Przejdźmy do zmian, które widoczne są między standardami HTML 4 i HTML 5.

– W języku HTML 5 usunięto przestarzałe instrukcje: <basefront>, <big>, <center>, <strike>, <frame>, <frameset>, <tt>.

– W miejsce usuniętych dyrektyw wprowadzono nowe instrukcje: <article>, <header>, <details>, <figure>, <nav>, <section>, <mark>, <time>, <audio>,<video>, <source>, <bdo>, <rp>.

– Wersja 5 upraszcza zapis znaczników językowych (obecnie wystarczy zapis: <meta charset=”UTF-8″ />, wcześniejszy zapis wyglądał następująco: <meta http-equiv=”content-type” content=”text/html;charset=UTF-8″ />)

– Wprowadzono moduł API i kompleksową obsługę multimediów.

– Rozbudowano formularze.

– Zniesiono zasadę obowiązkowego zamykania znaczników (pomocne dla zapominalskich webmasterów) i pustych komend.

Dodaj komentarz